top of page

Sova obyčajná - Strix alucoSova obyčajná žije vo všetkých druhoch lesov.Opis

Sova obyčajná je stredne veľká sova s pomerne veľkou hlavou. Dĺžka tela je zhruba 40 cm a rozpätie krídel je 90 až 100 cm Vyskytuje sa vo dvoch farebných formách, v sivej a hrdzavo-hnedej a po celom tele tmavé bodky alebo prúžky. Krídla má široké a okrúhle. Oči veľké a tmavé. Let má tichý, na začiatku s rýchlymi údermi krídel a tichým plachtením, často nízko nad zemou. Obýva najmä listnaté lesy, no vyskytuje sa aj v zmiešaných alebo ihličnatých lesoch. Jej výskyt bol pozorovaný často aj v blízkosti ľudských obydlí, ako sú napr. parky, cintoríny alebo staré sady. Môže obývať aj povaly alebo komíny.Sovy majú veľmi veľké oči, vďaka ktorým vidia aj potme, a to 10-krát lepšie ako ľudia.

Hniezdenie

Hniezdi prevažne v dutinách a preto vyhľadáva staré stromy s dutinami na hniezdenie. Z núdze môže zahniezdiť aj na zemi, medzi koreňmi stromov. Samé si hniezdo nestavajú a ich hniezdom býva plytká jamka. Sovy sú stály vták a preto sa v oblasti hniezdenia zdržujú po celý rok, vytvorené páry sú pravdepodobne stále. Tok prebieha už počas zimy a to vo februári, prejavuje sa tlieskaním krídel a hlasnými hlasovými prejavmi. Vajcia znáša veľmi skoro, už v priebehu februára až po apríl na dno dutiny. Znáška býva zväčša 3-5 bielych vajíčok na ktorých sedí iba samica a samec jej prináša potravu.

Dĺžka sedenia na vajíčkach je zhruba mesiac.

Po vyliahnutí sedí samica na hniezde ešte asi 10-14 dní, kedy kŕmi mladé. Potravu im trhá a podáva. V prvých 11 dňoch života mláďat samica žerie trus ako aj vývržky mláďat.

Mladé sa ešte niekoľko týždňov zdržujú v teritóriu rodičov a pýtajú od nich potravu. Rodičia ich vyženú na konci leta až začiatkom jesene.Cez deň oddychujú v korunách stromov.
Zvukový prejav

Samica i samec sa ozýva hlasitým "kúiit, kjuvik". Môže znieť mäkko, ostro i drsne chrapľavo. Týmto hlasom označuje samica svoju pozíciu a je to aj "žobravý hlas". Samec používa tento hlasový prejav ako kontaktný hlas počas jesenného i jarného toku, pri odovzdávaní koristi a pri párení.

Hlasové prejavy samca znejú vo všeobecnosti čistejšie, u samice viac zachrípnuto. Samec v čase párenia a počas jesenného toku vydáva hlboký hvizd, "kuu, hu huuuuuuuuh".

Je to revírny hlas a susediaci samci sa tak poznajú podľa hlasu.

Mláďatá vydávajú v hniezde hlas "sii".

Sovy lovia prevažne za šera a v noci.
Potrava

Loví väčšinou v redších lesoch. Korisť hľadá predovšetkým podľa sluchu, a to obvykle za šera a v noci. V noci bežne loví iba podľa sluchu a v lese sa pritom orientuje podľa pamäti. Korisť chytá na zemi.

Loví najmä lesné hlodavce ako hrdziaky, ryšavky, ale potrava záleží hlavne od biotopu kde žije. Potrava je z našich sov najpestrejšia, okrem hlodavcov obsahuje hmyzožravce, lesné spevavce, žaby a iné.

Tipy a rady pre fotografov

Sova je teritoriálny druh, dobre reaguje na nahrávku, teda ich teritórium a prítomnosť sa dá zistiť po spustení nahrávky. Ak nepriletí do Vašej blízkosti, treba hľadať podla opätovného zvukového prejavu. Zväčša sedí niekde v korunách stromu ale môže sedieť aj nižšie. Pri používaní nahrávky to netreba preháňať a zbytočne sovu nevyrušovať. Trik ako nefotiť proti oblohe je, nájsť prudký kopec, dostať sa niekde vyššie a tak sa pokúsiť sovu nalákať na nahrávku. Ak sadne vysoko, budete možno na jej úrovni alebo nebudete fotiť do takej výšky.Comments


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page